Poděkování

Děkujeme vedení města Kroměříže za poskytnutí účelové dotace ve výši 65 000,-Kč. Částka určená na 4. čtvrtletí 2021 byla na účet spolku připsána dne 2. prosince 2021.

Sdílet: