Podmínky adopce

Každý budoucí majitel nám podepíše SMLOUVU O PŘEVZETÍ ZVÍŘETE DO PÉČE, kde uvede celé jméno a příjmeníadresu trvalého bydliště, místo pobytu adoptovaného zvířete, číslo OPdatum narozenítelefon/e-mail a uhradí ADOPČNÍ POPLATEK.

Závazky nového opatrovatele:

1) Kastrace zvířete (pokud již nebyla provedena) včetně doložení potvrzení o kastraci
2) Zajištění pravidelného ošetření proti parazitům, očkování a pravidelné veterinární péče
3) Zamezení strádání či týrání zvířete
4) Zajištění bezpečnosti zvířete (např. bezpečnostní sítě v oknech, voliéra)

Povinnost chovatele zabezpečit zvíře v zájmovém chovu je uvedena v odst. 1 § 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, „Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.“ Žádný zákon ani prováděcí vyhláška neuvádí výjimku, která by od této normy osvobozovala chovatele koček.

5. Po převzetí zvířete do péče zůstává opatrovatel s naším spolkem v kontaktu
6. Týden po převzetí nás informuje o chování a stavu zvířete (včetně fotografie zvířete)
7. Vrácení zvířete spolku, pokud by nebylo v jeho silách se o něj nadále starat
8. Zákaz předání zvířete třetí osobě bez svolení spolku

Adopční poplatek:

Každé kotě je naočkované vakcínou Purevax RCPCh, která je chrání proti herpesviróze, kaliciviróze, panleukopenii a chlamydióze. Každé kotě je minimálně 2x ošetřeno proti endo- a ektoparazitům. Náklady činí cca 1200,-Kč a tak je adopční poplatek víceméně symbolický a činí 300,-Kč.

Každá dospělá kočka je naočkovaná vakcínou Purevax RCPCh, vykastrovaná, otestovaná na FeLV a FIV a ošetřená proti endo- a ektoparazitům. Náklady činí cca 2 200 Kč, a tak je adopční poplatek víceméně symbolický a činí 600 Kč.

Protože nám jde o to, aby kotě/kočka v adoptivním domově nestrádala, konzultujeme při předání zvířete způsob jeho krmení. V žádném případě neakceptujeme krmení pouze granulemi a už vůbec ne těmi nejobyčejnějšími a nejlacinějšími ze supermarketů, u kterých tvoří hlavní složku obiloviny. Kočka je masožravec! 

Prosíme všechny případné zájemce o zvíře, aby zvážili své finanční a časové možnosti. Při vybírání zvířete dejte na naše rady, každé zvíře má svou povahu a nehodí se ke každému.