Podmínky adopce

Aktuálně:

Většina letošních koťat (2022) přechází po veterinárním ošetření do péče adopční kočičí kavárny Kitt&Café Toulavý ráj, kde se s nimi můžete v klidu seznámit, zjistit, jakou mají povahu a případně si je zde i adoptovat.

Kontakt:

Kitt&Café Toulavý ráj, Třebízského 1331/15, Kroměříž, otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 hod. do 19.00 hod.

Kitt&Café Toulavý ráj | Kromeriz | Facebook

 

Většina zájemců neví a netuší, jak funguje soukromý útulek. Vzhledem k přístupu a podmínkám KVS v Kroměříži nesmí náš útulek disponovat žádnými dočasnými péčemi, proto jsou všechny kočky umístěny na jednom místě, buď v mém domě nebo ve venkovním domečku s voliérou.

Z tohoto důvodu a z důvodu nedostatku času nepřijímám návštěvy za účelem podívání se nebo hraní si s kočkami. Do útulku pouštím jen zájemce, kteří mají již kočičku vybranou a jdou si ji adoptovat.

Nemůžu přijímat lidi, kteří se chtějí s danou kočičkou postupně seznamovat, chodit za ní. Nejenom že mi to sebere spoustu času, ale můžete do útulku zanést nějakou nemoc, neboť jsou tam často i kočičky v léčbě nebo s oslabenou imunitou. Setkávám se s názorem, že se lidé chtějí s kočičkou nejprve sblížit, poznat jaká je a zda se k nim bude hodit. V tomto směru mi ale musíte důvěřovat, protože je hlavně v mém zájmu a zájmu koček podávat informace  pravdivé a že já sama mám největší zájem na tom, abyste si vy i adoptovaná kočka spolu „sedli“.

Ti, co kočky a útulky opravdu znají, vědí, že málokterá kočka se za svou novou rodinou rozběhne, bude se chtít mazlit. Při příchodu cizích osob do útulku se i ti největší mazlíčci leknou a poschovávají, protože v první chvíli budou cítit nebezpečí 🙁 I při příchodu do nového doma se kočička může pár dnů i nějaký týden schovávat a stranit a je třeba jí dát na adaptování se čas. Je to pro ně velký stres, převoz, noví lidé, prostředí. Občas mě překvapí adopce nedůvěřivé a plašší kočičky, jejíž chování se v novém domově změní jako mávnutím kouzelného proutku.

Přečtěte si, prosím, základní podmínky adopce.

Děkuji za pochopení.

Každý budoucí majitel nám podepíše SMLOUVU O PŘEVZETÍ ZVÍŘETE DO PÉČE, kde uvede celé jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, místo pobytu adoptovaného zvířete, číslo OP, datum narození, telefon/e-mail a uhradí ADOPČNÍ POPLATEK.

Závazky nového opatrovatele:

1.) Kastrace zvířete (pokud již nebyla provedena) včetně doložení potvrzení o kastraci

2.) Zajištění pravidelného ošetření proti parazitům, očkování a pravidelné veterinární péče

3.) Zamezení strádání či týrání zvířete

4.) Zajištění bezpečnosti zvířete (např. bezpečnostní sítě v oknech, voliéra)

Povinnost chovatele zabezpečit zvíře v zájmovém chovu je uvedena v odst. 1 § 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, „Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.“ Žádný zákon ani prováděcí vyhláška neuvádí výjimku, která by od této normy osvobozovala chovatele koček.

5.) Po převzetí zvířete do péče zůstává opatrovatel s naším spolkem v kontaktu, hlavně proto, abychom v případě onemocnění zvířete mohli poradit nebo zajistit léčbu u lékaře, který má s léčbou koček zkušenosti

6.) Týden po převzetí nás informuje o chování a stavu zvířete (včetně fotografie zvířete)

7.) Vrácení zvířete spolku, pokud by nebylo v jeho silách se o něj nadále starat

8.) Zákaz předání zvířete třetí osobě bez svolení spolku

Adopční poplatek:

Každé kotě je otestované na FeLV a FIV a naočkované vakcínou Purevax RCPChFeLV, která je chrání proti herpesviróze, kaliciviróze, panleukopenii, chlamydióze a kočičí leukémii. Každé kotě je minimálně 2x ošetřeno proti endo- a ektoparazitům. Náklady činí cca 2500,-Kč a tak je adopční poplatek víceméně symbolický a činí 300 Kč.

Každá dospělá kočka je naočkovaná vakcínou Purevax RCPChFeLV, vykastrovaná, otestovaná na FeLV a FIV a ošetřená proti endo- a ektoparazitům. Náklady činí cca 3 000 Kč, a tak je adopční poplatek víceméně symbolický a činí 600 Kč.

Protože nám jde o to, aby kotě/kočka v adoptivním domově nestrádala, konzultujeme při předání zvířete způsob jeho krmení. V žádném případě neakceptujeme krmení pouze granulemi a už vůbec ne těmi nejobyčejnějšími a nejlacinějšími ze supermarketů, u kterých tvoří hlavní složku obiloviny. Kočka je masožravec!

Prosíme všechny případné zájemce o zvíře, aby zvážili své finanční a časové možnosti. Při vybírání zvířete dejte na naše rady, každé zvíře má svou povahu a nehodí se ke každému.